[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
356 คน
สถิติเดือนนี้
7675 คน
สถิติปีนี้
55570 คน
สถิติทั้งหมด
789113 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คนสำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ด้านการจัดการมูลฝ
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขื่อ Video::มาเที่ยวมวกเหล็กกันเถอะ มาสัมผัสวิถีชีวิตสไตล์คาวบอย พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวสุขใจใกล้เมืองกรุง
ขื่อ Video::วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ขื่อ Video::เสน่ห์มวกเหล็ก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ขื่อ Video::มวกเหล็กบ้านเรา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
Videoทัังหมด

11 / พ.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ผลการลดใช้พลังงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔   คลิก
5 / พ.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ขอให้เผยแพร่กฏกระทรวงกําหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.๒๕๖๔ และกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีการผสมของแอลกอออล์และเครื่องดื่มที่่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนตร์และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.๒๕๔๗  พ.ศ.๒๕๖๔   คลิก
22 / เม.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
หนังสือ ที่ สบ ๐๐๓๒.๐๑๓/ว ๑๘๐๑
    มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี   คลิก

12 / เม.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    การประชุมสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็กสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี ๒๕๖๕  คลิก
12 / เม.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ประกาศการจัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๕  คลิก
4 / เม.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี ๒๕๖๕  คลิก

3 / ส.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการขออนุญาตของทางราชการ (เพิ่มเติม) คลิก

29 / เม.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการขออนุญาตของทางราชการ   คลิก
22 / เม.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2563
    

7 / มี.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ที่ว่าง  คลิก
8 / ก.พ. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ว่าง  คลิก
24 / ธ.ค. / 2564 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   คลิก


แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com