[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กุมภาพันธ์ 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 9 IP
ขณะนี้
9 คน
สถิติวันนี้
145 คน
สถิติเดือนนี้
8680 คน
สถิติปีนี้
19414 คน
สถิติทั้งหมด
368159 คน
(Show/hide IP)

  


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก ทต.บางพลีน้อย
( 15 / ก.พ. / 2562 )
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 143 คน เข้ารับการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องด้านการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลฯ จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จากวิทยากรจากโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และกิจกรรมสันทนาการ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.เขาวง
( 8 / ก.พ. / 2562 )
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง จากหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องด้านการริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.บ่อโพง
( 8 / ก.พ. / 2562 )
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จัดทำโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพจิตใจ สตรี และผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง มีความรู้ความสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเบื้องต้น อีกทั้งให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตใจ สตรี และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก  ต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
( 30 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงามตามอำนาจหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลไม้รูด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จากนั้นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก


ต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
( 30 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงามตามอำนาจหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากนั้นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
( 16 / ม.ค. / 2562 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุฯ และผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดฝึกอบรมในวันที่ 7 – 11 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน จากนั้นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกสอนกลุ่มเป้าหมายในการทำหมวกคาวบอย เสื้อกั๊ก เข็มขัด ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ของเมืองคาวบอย ซึ่งเป็นเอกลกษณ์ของอำเภอมวกเหล็กให้คงสืบไป และสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี
( 15 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง อสม. ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ อสม. จำนวน 300 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายในด้านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น/สมุนไพรมาใช้เพื่อสร้างสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ แนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
( 15 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ในช่วงเช้าเด็กและเยาวชนจำนวนมากร่วมลงทะเบียนรับของที่ระลึก จากนั้นเวลาประมาณ 09.00 นาฬิกา ได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานบนเวที โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมอำนวยความสะดวกและสร้างความบันเทิงแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มาร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ นำกิจกรรมการละเล่นมาร่วมสนุกชิงรางวัลต่างๆมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้กล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ เช่น การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงของนักเรียน ซึ่งมีเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยจัดขึ้น ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่)โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
( 15 / ม.ค. / 2562 )
            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะต้นทาง “แยกก่อนทิ้ง”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดการขยะบางชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธาน โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอมวกเหล็ก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ อสม. ชมรมคาวบอยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอมวกเหล็ก และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็กเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการคัดแยกขยะ จากนั้นมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และร่วมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับเอกสารการคัดแยกขยะแก่ประชาชนตามบ้านเรือน เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ทุกครัวเรือนประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็กต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.บางรักน้อย
( 15 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม อยู่ในสังคมที่มีคุณค่า เกิดความรักสามัคคีมีสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ นำผู้สูงอายุในชุมชนรวมจำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายในด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้มีการโชว์การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็กทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
( 3 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยให้คงสืบไป รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่อำเภอมวกเหล็ก โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าวัดมวกเหล็กนอก เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เช้า จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 120 รูป เคลื่อนขบวนจากหน้าวัดมวกเหล็กนอก รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งไปตามถนนเทศบาล ผ่านหน้าตลาดสดพงษ์สว่าง โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ประธานในพิธี และนายชาติชาย  พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้เกียรติร่วมงาน โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินขบวนการแต่งกายด้วยชุดไทย พร้อมป้ายอวยพรสวัสดีปีใหม่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน นอกจากนี้มีการแสดงรำอวยพรปีใหม่จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จากนั้นร่วมกันใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ที่รับบิณฑบาต โดยมีคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก


วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
( 12 / ธ.ค. / 2561 )
 เมื่อวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา อำเภอมวกเหล็ก ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดโครงการวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2561 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ในภาคเช้าพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนการงาน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอมวกเหล็ก พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็กเข้าร่วมพิธี ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมกิจกรรม จากนั้นพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมแด่พระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก
 
 โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันชาติ พ.ศ. 2561
( 7 / ธ.ค. / 2561 )
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก นายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณไหล่ทางถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 30 / พ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอมวกเหล็กให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมงาน จากนั้นเป็นการประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศสูงวัย มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประเภทต่างๆ และร่วมกันลอยกระทงที่ท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอกซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีนิเทศและติดตามงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( 19 / พ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางเพชรรัตน์  เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้ออกมานิเทศและติดตามงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองในอำเภอมวกเหล็กทั้ง 7 แห่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงาน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมประชุมและรับทราบนโยบายในการบริหารงานของท้องถิ่น พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน พร้อมตอบข้อซักถามและแนวทางต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จะนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและประชาชนในท้องถิ่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 246 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com