[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กันยายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
249 คน
สถิติเดือนนี้
4983 คน
สถิติปีนี้
79116 คน
สถิติทั้งหมด
315580 คน
(Show/hide IP)

  


ประชุมชมรมคาวบอยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 18 / ก.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา หลังจากเดินขบวนรณรงค์เรียบร้อยแล้ว มีการฝึกอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะกับคนมวกเหล็กและการท่องเที่ยว โดย นายประสิทธิ์ มีแก้ว สาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำคาวบอยเทศบาลตำบลมวกเหล็กกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งสรุปประเด็นปัญหาในการจัดกิจกรรมด้านอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดครั้งต่อไป โดยจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  


กิจกรรมชมรมคาวบอยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 18 / ก.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการชมรมคาวเทศบาลตำบลมวกเหล็กร่วมใจต้านภัยเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะต่อสุขภาพคนมวกเหล็กและการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 เพื่อให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในการใช้ยาและต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกวิธี โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมาชิกชมรมคาวบอยฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนางเรณู  กองชาญ ประธานชมรมคาวบอยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวเปิดงาน โดยร่วมกับนายประสิทธิ์  มีแก้ว สาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก ตัดริบบิ้นเปิดงาน และมอบป้ายรณรงค์แก่ประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ จากนั้นร่วมเดินรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนตามเส้นทางเดินจากหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  ประชุม จากนั้นพระครูพิศิษฏ์วีรธรรม วัดซับกระดาน บรรยายความรู้ วัด (ศาสนา) กับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลสู่ชุมชน และรับฟังการบรรยายบทบาทแกนนำคาวบอยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปัญหาวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะและการท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก, การเรียก การใช้ และบอกต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล และการทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์  โดยนางเกศนีย์  คงสมบูรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส จากสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็กโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 14 / ก.ย. / 2561 )
 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกครัวเรือนลดขยะหรือนำกลับมาใช้ใหม่ในหลักการ 3Rs เพื่อมุ่งสู่สังคมรีไซเคิล โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงาน นายวินัย เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุ อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม โดยมีนายประสิทธิ์  มีแก้ว สาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธีและยั่งยืน จากนั้นมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ครัวเรือนและชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็กต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองดอกคำใต้
( 7 / ก.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองดอกคำใต้ มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารกิจการสภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งศึกษาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจำนวน 45 คน จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็กโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 7 / ก.ย. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุฯ และผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้และรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดฝึกอบรมในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน จากนั้นวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอมวกเหล็ก บรรยายให้ความรู้และฝึกสอนกลุ่มเป้าหมายในการทำขนมโดนัทจิ๋ว และสตอเบอร์รี่ชีทพาย สลัดโลด และน้ำยาเอนกประสงค์ ซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายได้ลองฝึกทำและสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต


โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 5 / ก.ย. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ทำให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด อบายมุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม มีความรักความสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนรักชาติบ้านเมืองและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งในพิธีเปิดและปิดได้รับเกียรติจาก นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะกรรมการชุมชน นักกีฬา และประชาชนที่สนใจร่วมโครงการ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ ประเภทประชาชนในเขตเทศบาลฯ ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหงส์ทอง 35 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอ้อมเอกรับจำนำ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเตะมั้ยบอกด้วย และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมมิตรใหม่หลังสถานี ประเภททีมผสมชายหญิง ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชุมชนหน้าอำเภอ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมชุมชนนกแซงแซว & ชุมชนมิตรใหม่หลังสถานี และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก & ชุมชนมวกเหล็กพัฒนาโครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
( 31 / ส.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัยด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นหากเกินเหตุการณ์ และเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์การสาธารณกุศล และมูลนิธิต่างๆ  ซึ่งได้รับเกียรตินายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางดวงรัตน์  รอดณรงค์ รองปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็กกล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร และในช่วงบ่ายเป็นสถานการณ์จำลองเหตุเพลิงไหม้ บริเวณอาคารนวดแผนไทยโรงพยาบาลมวกเหล็ก เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแผนเตือนภัย นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก มอบวุฒิบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งการจัดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.บางแม่นาง
( 30 / ส.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ นำผู้สูงอายุในชุมชนรวมจำนวน 375 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายด้านการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็กโครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 30 / ส.ค. / 2561 )
เมื่อวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชนนอกเวลาราชการ ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็กนำโดย นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำกิจกรรมต่างๆมาให้บริการประชาชน เช่น การตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป,การนวดแผนไทย, บริการการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า, บริการตัดผม การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ฯลฯ รวมทั้งยังรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยออกสัญจร ณ บริเวณหน้าวัดมวกเหล็กนอก ซึ่งมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมและใช้บริการด้านต่างๆ เป็นจำนวนมากต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.บางแก้ว
( 30 / ส.ค. / 2561 )
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้นำคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีนายวินัย เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานรวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เมื่อกิจกรรมจิตอาสา
( 30 / ส.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณสวนสาธารณะลานโคนม เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่พักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาภายในอำเภอมวกเหล็กพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื
( 21 / ส.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับ อำเภอมวกเหล็ก และส่วนราชการภายในอำเภอมวกเหล็ก ร่วมกันจัดงานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในช่วงค่ำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็กนำโดย นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยภริยา นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอมวกเหล็ก พนักงานตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมรับชมวีดีทัศน์ชุดร้อยดวงใจสดุดีพระแม่เจ้า ประกอบภาพพระราชกรณียกิจ จากนั้นร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และการแสดงจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์อำเภอมวกเหล็ก ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
( 21 / ส.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับ อำเภอมวกเหล็ก และส่วนราชการภายในอำเภอมวกเหล็ก ร่วมกันจัดงานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในช่วงค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมีนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็กนำโดย นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยภริยา นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอมวกเหล็ก พนักงานตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมชมการแสดงจากโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์อำเภอมวกเหล็ก ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
( 16 / ส.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับ อำเภอมวกเหล็ก และส่วนราชการภายในอำเภอมวกเหล็ก ร่วมกันจัดงานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็กนำโดย นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยภริยา นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอมวกเหล็ก พนักงานตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
( 16 / ส.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับ อำเภอมวกเหล็ก และส่วนราชการภายในอำเภอมวกเหล็ก ร่วมกันจัดงานวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธี ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็กนำโดย นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยภริยา นายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 -> [จำนวน 224 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com