[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กรกฏาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 9 IP
ขณะนี้
9 คน
สถิติวันนี้
26 คน
สถิติเดือนนี้
5378 คน
สถิติปีนี้
59635 คน
สถิติทั้งหมด
296099 คน
(Show/hide IP)

  


กิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์และสรุปประเด็นการศึกษาดูงาน โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมา
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีการแบ่งกลุ่มสรุปประเด็นในการศึกษาดูงานในช่วงเช้า และกิจกรรมการการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการแต่งกายโดยใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ต่อไป


ศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะที่เทศบาลตำบลอุโมงค์
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และแกนนำตัวแทนชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี (รางวัลพระปกเกล้า) ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน จากนั้นลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ เรื่องชุมชนปลอดขยะ ณ ชุมชนบ้านป่าเส้า ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับใช้ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และแกนนำตัวแทนชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายด้านการจัดการขยะที่ดีแบบครบวงจรเพื่อมุ่งมั่นสู่เมืองอีโคทาวน์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานที่สำคัญ ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน จากนั้นลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับใช้ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 


ศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะที่เทศบาลตำบลแม่แรง
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และแกนนำตัวแทนชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี 2560 จากนั้นลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับใช้ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 


โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 12 / ก.ค. / 2561 )
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน การคัดแยะขยะ การหมักขยะทำปุ๋ย การนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสิทธิวัชร์   หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร่วมพิธี จากนั้นนางเณริน  บุญเลิศ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภาค 7 วิทยากรพร้อมคณะบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS ประชารัฐ และหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มสรุปประเด็นการนำเสนอและอภิปราย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน
( 25 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยนำกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “ท้องถิ่นกับบทบาทการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูอายุ” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็กให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จากนั้นเจ้าหน้าที่นำทำกิจกรรมสันทนาการและรับฟังคำบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวต้อนรับ นายศักดา  อรรถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนกล่าวขอบคุณเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและดีเยี่ยม นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปกิจกรรมวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก พ.ศ. 2561
( 15 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะกรรมการชุมชนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งร่วมกันจัดโดยส่วนราชการในอำเภอมวกเหล็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของลำน้ำมวกเหล็ก ร่วมกันไม่ทิ้งของเสียลงในลำน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ลำน้ำเป็นแหล่งใช้อุปโภคบริโภคในท้องถิ่นต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายณรงค์ศักดิ์  นามตาปี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกมวกเหล็ก กล่าวรายงาน โดยมีส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการ เสวนาประวัติที่มาของลำน้ำมวกเหล็ก จากนั้นร่วมกันฉีดอีเอ็มที่ผสมน้ำเพื่อบำบัดลำน้ำมวกเหล็กให้สะอาดเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าต่อไป


ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน
( 13 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน ประชุมโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข่าวสารกิจกรรม/โครงการของเทศบาลและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน
( 13 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 3 ณ อาคารเอนกประสงค์เชิงเขาตาแป้น (ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก รับมอบโล่ห์เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนเดินชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและนวัตกรรมต่างๆ ที่จัดแสดงภายในงาน 😄วันดื่มนมโลก
( 4 / มิ.ย. / 2561 )
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 (World Milk Day 2018)ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บนแผ่นดินประวัติศาสตร์ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนม และสนับสนุนรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการดื่มนม ภายใต้แนวคิด นมยิ่งดื่ม ยิ่งดีซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 25 / พ.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกอบรมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนรวมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแกนนำและกำลังหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อให้เครือข่ายเกิดความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาครัฐอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และได้เดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ อปพร. โดยมีการฝึกทบทวนตามหลักสูตร เช่น การฝึกระเบียบวินัย การกระโดดหอ การสาธิตการจับงู การช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ เป็นต้น จากนั้นเป็นการมอบมอบเครื่องประทับสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไปโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของ นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำคณะของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีนางสาวไพลิน  กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหินร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีการคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หลังจากที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้ว ในช่วงค่ำเป็นกิจกรรมสันทนาการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยมีทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองหัวหินและโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จะได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของ นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำคณะของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพ่อหลวง และหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข โดยมีนายประทีป  ก้อนเมฆ ประธานสภา อบต.ปราณบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้นายธนู  ศิลปแท้ ประธานชมรมผู้สูงอายุ อบต.ปราณบุรี บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จะได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้สูงอายุ ให้เกิดความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จากนั้นวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็กและท้องถิ่นอำเภอมวกเหล็กบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิตแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย โดยจัดฝึกอบรม ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 -> [จำนวน 197 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com